બન્ધ

સાત કમાન

અટક દરવાજાથી શરૂ થઈ બુઢિયા દરવાજા સુધીની કિલ્લેેબંધી ધરાવતી હારમાળાની સૌથી ઉંચે દુર્ગની રાંગમાં દુરથી રળિયામણી મકાનો જોવા મળે છે. સાત કમાનો તરીકે ઓળખાતી આ ઈમારત સફાઈદાર પથ્થમરોની બનેલી છે. વિશાળ મંડપરૂપે રચાયેલ સાત કમાનોમાં તત્કારલિન શાસનકર્તાઓ ગુપ્તા બેઠકો યોજતા તથા રાજવી પરિવાર આનંદ-પ્રમોદ માટેના સ્થેળ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ફોટો ગેલેરી

  • સાત કમાન

કેવી રીતે પહોંચવું:

વિમાન દ્વારા

પંચમહાલમા હવાઇ મથકની સુવિધા નથી. સૌથી નજીકનું હવાઈ મથક વડોદરા એરપોર્ટ છે જે 80 કિ.મી દૂર છે.

ટ્રેન દ્વારા

પંચમહાલ રેલ્વે સ્ટેશન એ મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશન છે, અને આ શહેરને અન્ય મોટા શહેરોમાં જોડે છે.

માર્ગ દ્વારા

દેશના અન્ય મોટા શહેરોમાંથી તમે પંચમહાલ આવવા માટે સરળતાથી બસ મેળવી શકો છો.